Hoe lang nog: geweld, honger, verdriet en eenzaamheid in de wereld? 

In het REDDINGSPLAN van de God van de Bijbel, openbaart de Schepper van hemel en aarde, de zin en het doel van ons leven: 

de voor ieder nabije, zichtbare Komst van Gods Koninkrijk.


        Er is hoop voor de toekomst, voor elk mens!

        Hoe krijg ik zélf daar deel aan?


Laatste update: 23 januari 2020

Wij achten het Profetische Woord, … zeer vast … en 

gij doet wel, dat gij daar acht op slaat, als op een licht, dat schijnt in een duistere plaats,…               

2 Petrus 1: 19