Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft

TER INLEIDING


Deze studie wil een handleiding zijn voor een beter begrip van 

het zondaarsgebed.

De noodzaak voor ieder mens éénmaal in zijn leven heel bewust en oprecht zijn/haar leven over te geven in handen van de Heer Jezus en daarbij ootmoedig Hem uit te nodigen in zijn/haar hart en leven intrek te nemen, heeft er toe geleid dat wereldwijd heel veel mensen verlost zijn van hun zondelast en angst voor de dood. 

Na het hardop uitspreken van het zondaarsgebed, dat in dit kleine boekje is opgenomen, hebben zij het meest wonderbare van hun leven ervaren: een kind van God te zijn geworden.