Morgen komt, maar ook de nacht


Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.


Een Schots predikant vroeg eens aan een aantal vrienden, die bij hem op bezoek waren:

“verwachten jullie dat Jezus vanavond zal komen?”

Even wachtte hij, totdat ze antwoordden. De een na de ander zei: “nee, ik denk van niet.” Toen las hij langzaam de woorden van Jezus Zelf voor: … want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.Denkt ú dat Jezus vanavond zal komen?


U antwoordt misschien: “dat weet ik niet hoor, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Je hebt zoveel dingen, die je bezig houden: je werk, je gezin, je gezondheid, je dagelijkse zorgen. Aan wat anders kom je nauwelijks toe. Bovendien, om je druk te maken over wat er zal gebeuren… Niemand kan in de toekomst kijken. Je moet maar bij de dag leven en je best doen. Meer kun je niet.”


U weet niet wat de toekomst zal brengen?

De Bijbel zegt u wel wat er gaat gebeuren.


Jezus komt!


U zegt: “hoe kun je dat nu weten? Dat weet geen mens.” Inderdaad de dag en het uur weten we niet. Maar de omstandigheden, waaronder dat zal gebeuren, heeft Jezus ons Zelf duidelijk van te voren laten weten.