Video’s eerste Israëlavond

Israëlavond 1a over “Gods Heilsplan”

Israëlavond 1b over “Gods Heilsplan”

Vóór de pauze

Ná de pauze

Voor ondertiteling: klik op         (rechtsonder bij de video)