De sjofar klinkt

Onze                                   

en                                   

komt!

>

Wij achten het Profetische Woord,…zeer vast . . . , en gij doet wel, dat gij daar acht op slaat,

als op een licht, dat schijnt in een duistere plaats, . . .                                            2 Petrus 1:19


>

>

De ENE WARE GOD, de God van Israël, 

Schepper van hemel en aarde – Zijn Naam: JHWH, IK ZAL ZIJN . . .

openbaart Zich in de Bijbel, door profeten en apostelen. 

Hij voorzegt hoe de wereldgeschiedenis zal verlopen.

Zijn Woord is en wordt werkelijkheid, uniek! 

Jezus Christus zal komen, als Rechter en Koning, - de Dag des HEREN -

Hij zal oordelen en verlossen: de wereld, de volken, het Joodse volk, Israël, Jeruzalem.

Waar zullen wij - u/ jij/ ik - dan zijn? Adembenemend / Ontzagwekkend


>

>

De amandelboom

Zoals de amandelboom de eerste boom is die in Israël in bloei staat.

Zó zal de HERE waakzaam zijn om Zijn Woord in vervulling te doen gaan.

Jeremia 1:11-12

>

>